10. 3. 2023 – z Rosic do Rapotic

Kuchyňka
Jaterník podléška
Outkovka rumělková – nejedlá
Nad Příbramí
Kuchyňka
Outkovka rumělková – nejedlá
Jaterník podléška
Mezi Kuchyňkou a Rapoticemi
Kuchyňka
Outkovka rumělková – nejedlá
Rapotice