15. a 16. 4. 2023 – houby u Tetčic

Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena) – Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Ucháč obrovský – jedlý (s výhradami)
Destice chřapáčová – jedlá
Lžičkovec šiškový – nejedlý
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena) – Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Ucháč obrovský – jedlý (s výhradami)
Ucháč obrovský – jedlý (s výhradami)
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena) – Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Ucháč obrovský – jedlý (s výhradami)
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena) – Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Ucháč obrovský – jedlý (s výhradami)
Lžičkovec šiškový – nejedlý
Ucháč obrovský – jedlý (s výhradami)
Ucháč obrovský – jedlý (s výhradami)