Nízké Tatry - pohled z Lajštrochu k Rovné holi a přes inverzi na Liptově k Západním a Vysokým Tatrám, září 2016