Panorama ze zastávecké haldy Ferdinand k Zastávce a Rosicím, JM kraj – červenec 2016