Západní Tatry – panorama mezi Tomanovou a Smrečinami směrem ke Kominiarskemu wierchu, červenec 2016