Západní Tatry – panorama z Krížné směrem k Roháčům, červenec 2016