Západní Tatry – panorama Pyszniańské doliny, červenec 2016