Západní Tatry – Veľká kopa a Turkova dolina, červenec 2016