Západní Tatry – svítání nad Tomanovou dolinou, červenec 2016