Západní Tatry – svítání nad Tomanovou dolinou z úbočí Tomanové, červenec 2016