Západní Tatry – panorama zpod Smrečin k Veľké Kamenisté, červenec 2016