Tip pro Illustrator – finta pro tvorbu bezešvého vzorku

Chcete si rychle vytvořit bezešvý vzorek v Illustratoru? Není nic jednoduššího. Využijeme drobné finty - kopírování vodítka spolu s objektem.

Vytvořte si třeba čtvercový dokument. Co zvolíte za typ výplně vzorku je na vás, já to nebudu komplikovat a zvolím obyčejná kolečka. Rozhažte jednotlivé objekty po dokumentu jak se vám to bude líbit a zatím nedávejte žádný tak, aby překrýval hranu dokumentu.Nyní si zobrazte pravítka (Cmnd+R) a vytáhněte z nich jedno horizontální a jedno vertikální vodítko tak, aby ležely PŘESNĚ na horní a levé hraně dokumentu.Umístěte některý (některé) z objektů na levou nebo horní hranu dokumentu. Můžete dát objekt i přes obě tyto hrany (na roh).A teď pozor! Označte jeden z objektů na hraně a ZÁROVEŇ také jemu „příslušné“ vodítko. Já zvolím kolečko vlevo dole a spolu s ním označím i levé vertikální vodítko (vodítka samozřejmě nesmí být zamčená!). Stiskněte klávesu Option (na PC asi Alt) a začněte táhnout objekt i s vodítkem směrem doprava, klávesa Option zajistí zduplikování. Ještě během tažení přimáčkněte klávesu Shift, abyste zajistili čistě vodorovný posun. Táhněte tak dlouho až bude vodítko PŘESNĚ na pravé hraně dokumentu.Totéž udělejte i s horním objektem směrem dolů a s případným objektem na rohu dolů i doprava a stejně tak i na poslední roh.Vytvořte čtverec libovolné barvy a žádného tahu o stejné velikosti jakou má váš dokument a zarovnejte ho přesně na střed dokumentu. Skryjte vodítka (Cmnd+;) a označte vše (Cmnd+A). Na paletce Cestář klikněte na ikonku Oříznout.

Nechte vše označené a přetáhněte celou grafiku na paletku Vzorník. Tím jsme vytvořili bezešvý vzorek, který můžete dále používat.Hned si s ním zkuste vyplnit nějaký objekt, abyste se přesvědčili, že jste udělali vše správně. Pokud ne, Illustrator naštěstí disponuje vícenásobným Undo, takže pomocí opakovaného stisku Cmnd+Z se vraťte až k místu, kde jste chybovali a napravte to :o)blog comments powered by Disqus
© 2005–2018 Mach Napište mně