Česká Kanada – červen 2013

Třídenní toulání po Slavonicku...
01 Krajina u Suchdolu 02 Krajina u Suchdolu 03 Krajina u Suchdolu 04 Krajina u Suchdolu
05 Krajina u Suchdolu 06 Krávy na pastvině mezi Suchdolem a Mosty 07 Krávy na pastvině mezi Suchdolem a Mosty 08 Krávy na pastvině mezi Suchdolem a Mosty
09 Krajina u obce Mosty 10 Krajina u obce Mosty 11 Krajina u obce Mosty 12 Místo zvané Skalka mezi obcí Mosty a rozcestím Pod Skalou
13 Místo zvané Skalka mezi obcí Mosty a rozcestím Pod Skalou 14 Rybník Zvůle 15 Rybník Zvůle 16 Chalupa u rybníka Zvůle
17 Rybník Zvůle 18 Rybník Zvůle 19 Rybník Zvůle 20 Rybník Zvůle
21 Rybník Zvůle 22 Krajina u obce Terezín 23 Lesní cesta u obce Nový Svět 24 Mezi Valtínovem a Suchdolem
25 Mezi Valtínovem a Suchdolem 26 Ráno nad Starým Městem pod Landštejnem 27 Ráno nad Starým Městem pod Landštejnem 28 Ráno nad Starým Městem pod Landštejnem
29 Ráno nad Starým Městem pod Landštejnem 30 Pfaffenschlag 31 Řopík u Pfaffenschlagu 32 Spálený rybník u Pfaffenschlagu
33 Pfaffenschlag 34 Pfaffenschlag 35 Rybník Dolní Šatlava 36 Rybník Dolní Šatlava
37 Rybník Punčoška 38 Landštejn na obzoru... 39 Výhled z věže Landštejna – severovýchod 40 Výhled z věže Landštejna – údolní nádrž Landštejn
41 Výhled z věže Landštejna – severozápad 42 Cestou z Landštejna do Starého Města – autoveterán 43 Odpoledne nad Starým Městem pod Landštejnem 44 Úrodička křemenáčů
45 Trošku šílená mozaika na kostele Božího Těla u Slavonic 46 Kostel Božího Těla u Slavonic 47 Graselova stezka nad Slavonicemi 48 Graselova stezka nad Slavonicemi
49 Dlouhý rybník na Graselově stezce 50 Dlouhý rybník na Graselově stezce