Lednová Oslavka

Z Náměště n. Osl. po pravém břehu řeky Oslavy do Senorad – leden 2016
Barvy rána na kraji Náměště Východní obzor před úsvitem u obce Zňátky Ráno u Zňátek Cesta za sluncem...
Strom a měsíc Cesta od Zňátek ke kótě Kleštěnec Ráno na Kleštěnci – vpravo se za oparem lehce ukazuje červená střecha náměšťského zámku Vycházející slunce „natírá“ kmeny borovic na červeno...
Ráno v lese... Zňátecký potok Zňátecký potok Zňátecký potok
S tímhle jsem se ten den setkával celkem často... někdy to šlo obejít, jindy jsem po ledovce tančil jak Pljuščenko :o) Nejsou to zkamenělí trolové? Na vršku hřebene hřeje slunko, dole u řeky je ještě celkem chladno... Řeka Oslava
Řeka Oslava Řeka Oslava Výhled na protější stráně za řekou při stoupání na Holý kopec Historka o zavražděném Ceplovi – byly to krušné časy...
Ceplův pomník Sluneční magie I. Sluneční magie II. Sluneční magie III.
Vyhlídka U Glorietu Vyhlídka U Glorietu Vyhlídka U Glorietu Vyhlídka U Glorietu
Vyhlídka U Glorietu Vyhlídka U Glorietu Gloriet Gloriet
Gloriet Gloriet Památný dub u Glorietu Tohle má být, prosím, leden...?
Nad údolím... Les nedaleko potoka Kotlík Strže... balvany... padlé stromy obrostlé mechem... tajuplná Oslavka ;o) Sluneční paprsky se konečně prodraly do lesa a z provlhlé země, mechů a bezejmenného přítoku potoka Kotlík se začala odpařovat vlhkost...
„Zelené skály“ u potoka Kotlík Občas je potřeba přelézt či obejít stromy padlé přes cestu... „Zelené skály“ u potoka Kotlík Chorošovník
Vlčí kopec Někde nad Skřipinou „Kluziště“ na Skřipině Prosluněný les vám vždycky nabídne nějaký hezký detail...
Někde nad Senoradským mlýnem... Legendární Kantýna na Ketkováku. Tady už se toho vypilo tolik, že by se to do Oslavky snad ani nevešlo ;o) Krásných 20 kilometrů zakončuji fantastickým vepřovým vrabcem s knedlíkem, zelím a škopkem v Penzionu Senorady. Tak zase někdy, Oslavko...