Podél řeky Oslavy

Slunečný den konce září mezi Náměští n. Osl. a Březníkem...
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24