Ráno v trávě

Jedno červnové svítání roku 2014 s makroobjektivem...
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35