Přírodní park Svratecká hornatina

Krásnou krajinou Bystřicka kolem Vírské přehrady...
001 Raně gotický kostel sv. Michaela ve Vítochově 002 Krajina mezi Vítochovem a Karasínem 003 Krajina mezi Vítochovem a Karasínem 004 Krajina mezi Vítochovem a Karasínem
005 Pohled od Karasína k Vítochovu 006 Rozhledna Karasín 007 Rozhledna Karasín 008 Rozhledna Karasín
011 Vodní nádrž Vír – pohled z hráze 012 Vodní nádrž Vír – pohled z hráze 013 Vodní nádrž Vír 014 Vodní nádrž Vír
015 Vodní nádrž Vír 016 Vodní nádrž Vír – hráz 017 Vodní nádrž Vír – hráz 018 Vodní nádrž Vír – hráz
019 Krajina mezi obcemi Vír a Chlum 020 Krajina mezi obcemi Vír a Chlum 021 Krajina mezi obcemi Vír a Chlum 022 Krajina mezi obcemi Vír a Chlum
023 Krajina mezi obcemi Vír a Chlum 024 U obce Chlum... 025 U obce Chlum... 026 U obce Chlum...
027 U obce Chlum... 028 U obce Chlum... 029 U obce Chlum... 030 Krajina mezi obcí Chlum a PP Javorův kopec
031 Krajina mezi obcí Chlum a PP Javorův kopec 032 Krajina mezi obcí Chlum a PP Javorův kopec 033 Krajina mezi obcí Chlum a PP Javorův kopec 034 Krajina mezi obcí Chlum a PP Javorův kopec
035 Krajina mezi obcí Chlum a PP Javorův kopec 036 PP Javorův kopec 037 PP Javorův kopec 038 PP Javorův kopec
039 Výhled z PP Javorův kopec 040 Rozhledna Horní les 041 Rozhledna Horní les 046 Rozhledna Horní les. Z výšky cca 62 metrů se díváte na vzrostlé smrky pěkně shora...
047 Rozhledna Horní les 048 Pohled z rozhledny na Rovečné... 049 Krásný smrkový les mezi rozhlednou Horní les a Nyklovicemi 050 Mezi Nyklovicemi a Sulkovcem. Vpravo se tyčí na horizontu rozhledna Horní les...
051 Mezi Nyklovicemi a Sulkovcem 053 Mezi Nyklovicemi a Sulkovcem 054 Mezi Sulkovcem a lokalitou Na Jedli. Dole vesnička Ubušínek... 055 Mezi Sulkovcem a lokalitou Na Jedli
056 Mezi Sulkovcem a lokalitou Na Jedli 057 Mezi Sulkovcem a lokalitou Na Jedli 058 Mezi Sulkovcem a lokalitou Na Jedli 060 Mezi Sulkovcem a lokalitou Na Jedli
061 Mezi Sulkovcem a lokalitou Na Jedli 062 Mezi Sulkovcem a lokalitou Na Jedli 063 Mezi Sulkovcem a lokalitou Na Jedli 064 Relax v pozdním odpoledni s neskutečnými výhledy...
065 Klesající slunce a krajina u lokality Na Jedli 066 Výhledy v okolí lokality Na Jedli 067 Úžasný podvečer na loukách a pastvinách nad Dalečínem... 068 Úžasný podvečer na loukách a pastvinách nad Dalečínem...
070 Úžasný podvečer na loukách a pastvinách nad Dalečínem... 071 Úžasný podvečer na loukách a pastvinách nad Dalečínem... 072 Úžasný podvečer na loukách a pastvinách nad Dalečínem... 073 Úžasný podvečer na loukách a pastvinách nad Dalečínem...
074 Úžasný podvečer na loukách a pastvinách nad Dalečínem... 075 Zbytky hradu v Dalečíně 076 Zbytky hradu v Dalečíně 077 Podvečerní výhled z hradu na Dalečín...
078 Zbytky hradu v Dalečíně 079 Svítání u Dalečína 080 Svítání u Dalečína 081 Svítání u Dalečína
082 Svítání u Dalečína 083 Svítání u Dalečína 084 Svítání u Dalečína 085 Svítání u Dalečína
086 Svítání u Dalečína 087 Svítání u Dalečína 088 Nocležiště U vlečky ;-) 089 Svítání u Dalečína
090 Svítání u Dalečína 091 Ospalci... 092 Svítání u Dalečína 093 Ráno mezi Dalečínem a Velkými Janovicemi
094 Ráno mezi Dalečínem a Velkými Janovicemi 095 Ráno mezi Dalečínem a Velkými Janovicemi 096 Nad Velkými Janovicemi... 097 Nad Velkými Janovicemi...
098 Nad Velkými Janovicemi... 099 Nad Velkými Janovicemi... 100 U Velkých Janovic... 101 Mezi Velkými Janovicemi a rozcestím Pletenice
102 Letním polem k Písečnému... 103 Krajina nad Písečným... 104 Letním polem k Písečnému... 105 Krajina nad Písečným...
106 Krajina nad Písečným... 107 Letním polem k Písečnému... 108 Zřícenina hradu Zubštejn 109 Zřícenina hradu Zubštejn
110 Výhled ze Zubštejna 111 Zřícenina hradu Zubštejn 112 Výhled ze Zubštejna 113 Zřícenina hradu Zubštejn
114 Zřícenina hradu Zubštejn – dole repliky dobývacích strojů 115 Zřícenina hradu Zubštejn 116 Zřícenina hradu Zubštejn 117 Zřícenina hradu Zubštejn
118 Výhled ze Zubštejna na Bystřici nad Pernštejnem a okolí