Vysoké Tatry – Studený potok

Procházka z Tatranskej Lesnej kolem Studeného potoka...
01 Studený potok nad Tatranskou Lesnou – pohled k Popradskej kotline 02 Studený potok – tento levý přítok Popradu vzniká soutokem Veľkého a Malého Studeného potoka a měří skoro 18 km 03 Po ničivé větrné kalamitě v roce 2004 se otevřely zcela nové pohledy směrem k Veľkému Lomnickému hrbu a Zadnému Oštepu 04 Názory na řešení kalamitní situace se různily od extrému totálního vytěžení po extrém kompletního ponechání osudu
05 Faktem je, že do oslabených porostů a nevytěžených polomů se zakousl vší silou kůrovec a řádí jak černá ruka. Na druhou stranu je vidět i částečnou samoobnovu lesa a nový podrost... 06 Kde je pravda a jak tohle řešit? Eh, kdo ví? Když na to nemají jasný názor odborníci (viz např. Šumava), tak jak bych to mohl rozsoudit já? ;o) 07 Studený potok překonává skalní stupně a vytváří tak v části od Starolesnianskej Poľany zhruba pod Hrebienok tzv. Vodopády Studeného potoka 08 Bystřina v detailu...
09 Vodopády Studeného potoka – Obrovský vodopád 10 Vodopády Studeného potoka 11 Vodopády Studeného potoka 12 Vodopády Studeného potoka
13 Architektura ve Starém Smokovci 14 Pěkný nádraží...