Heslo (anglická přezdívka vpodstatěšéfa JE Dukovany - malými písmeny):