15. 11. 2017 – houby u kapličky

Voskovka panenská
???
???
Voskovka sp.
Voskovka sp.
Čepičatka sp.
Čepičatka sp.
Voskovka panenská
Penízovka sametonohá
Voskovka luční
Voskovka luční
Voskovka luční
Voskovka luční
Voskovka sp.
Voskovka sp.
Voskovka sp.
Penízovka sametonohá