28. 3. 2020 – Pouzdřanská step

Pálava v oparu
Urnička pohárová (Urnula craterium), Červený seznam, kat. CR = kriticky ohrožený druh. Prvonález.
Hlaváček jarní (Adonis vernalis) je zařazen k silně ohroženým druhům naší květeny. Roste na výslunných stepních stráních, kamenitých svazích, při okrajích…
Pouzdřany
Urnička pohárová (Urnula craterium), Červený seznam, kat. CR = kriticky ohrožený druh. Prvonález.
Hlaváček jarní (Adonis vernalis) je zařazen k silně ohroženým druhům naší květeny. Roste na výslunných stepních stráních, kamenitých svazích, při okrajích…
Urnička pohárová (Urnula craterium), Červený seznam, kat. CR = kriticky ohrožený druh. Prvonález.
Hlaváček jarní (Adonis vernalis) je zařazen k silně ohroženým druhům naší květeny. Roste na výslunných stepních stráních, kamenitých svazích, při okrajích…
Urnička pohárová (Urnula craterium), Červený seznam, kat. CR = kriticky ohrožený druh. Prvonález.
Hlaváček jarní (Adonis vernalis) je zařazen k silně ohroženým druhům naší květeny. Roste na výslunných stepních stráních, kamenitých svazích, při okrajích…
Celý les voněl lány česneku medvědího...
Taky jsem si pár listů téhle dobroty utrhl...