3. 6. 2020 – houby v rosické Oboře

Helmovka sp. – nejedlá
Korunokyjka svícnovitá – nejedlá
Dřevnatka číškomilná – nejedlá
Něco z čeledi Lachnaceae – chlupáčkovité
Korunokyjka svícnovitá – nejedlá
Křehutka sp.
Hlenka vlčí mléko červené
Korunokyjka svícnovitá – nejedlá
Něco z čeledi Lachnaceae – chlupáčkovité
Boltcovitka bezová (ucho Jidášovo) – jedlá
Korunokyjka svícnovitá – nejedlá