27. 11. 2018 – houby v rosické Oboře

Penízovečka drobnovýtrusá
Helmovka narůžovělá
Hlíva hnízdovitá
Struhák blanitý
Rosolovka mozkovitá
Křehutka vodomilná
Křehutka vodomilná
Boltcovitka bezová
Terčka sp.
Krásnorůžek rohovitý
Kropilka a hlenka sp.
Zelenatka obecná
Penízovka sametonohá
Dřevnatka dlouhonohá
Rosolovka mozkovitá
Hlenka (nejspíš) vlasatka klamná
Bělokosmatka
Hnojník sp.
Penízovka sametonohá