25. 5. 2020 – houby v rosické Oboře

Hnojník nasetý – nejedlý
Polnička raná – jedlá
Korunokyjka svícnovitá – nejedlá
Ronivka podhorská – nejedlá
Hnojník nasetý – nejedlý