9. 10. 2020 – houby v PP Bobrava

Strmělka veliká – jedlá
Voskovka panenská – prý jedlá, ale nepříliš chutná. Také pro její drobnost a křehkost se ke konzumaci nesbírá...
Voskovka panenská – prý jedlá, ale nepříliš chutná. Také pro její drobnost a křehkost se ke konzumaci nesbírá...
Voskovka panenská – prý jedlá, ale nepříliš chutná. Také pro její drobnost a křehkost se ke konzumaci nesbírá...
Voskovka panenská – prý jedlá, ale nepříliš chutná. Také pro její drobnost a křehkost se ke konzumaci nesbírá...
Pýchavka hruškovitá – jedlá
Strmělka veliká – jedlá
Kuřátečko hřebenité – jedlé
Šťavnatka slonovinová – jedlá
Vláknice zemní fialová – jedovatá
Číšenka rýhovaná – nejedlá
Helmovka šafránová – nejedlá
Voskovka panenská – prý jedlá, ale nepříliš chutná. Také pro její drobnost a křehkost se ke konzumaci nesbírá...
Strmělka veliká – jedlá
Václavka hlíznatá – jedlá
Kuřátečko hřebenité – jedlé
Pýchavka hruškovitá – jedlá
Strmělka veliká – jedlá
Strmělka veliká – jedlá
Strmělka veliká a václavka hlíznatá