17. 3. 2020 – houby u Tetčic

Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Palečka sp. – nejedlá
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Chřapáč kalíškovitý (Helvella leucomelaena), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh