10. 3. 2018 – z Rapotic do Rosic

Penízovka smrková
Černorosol smrkový
Choroš plástvový
Dřevomor Howeův
Dřevomor Howeův
Jehnědka olšová
Jehnědka olšová
Kornatec okrouhlý
Outkovka měkká
Žilnatka oranžová
Černorosol uťatý
Ostnateček okrový
Stará pýchavka dlabaná
Outkovka měkká
Penízovka sametonohá