4. 11. 2018 – ze Senorad do Nové Vsi

Slizák lepkavý
Nedohub zlatovýtrusý na (nejspíš) hřibu žlutomasém
Hnojník sp.
Hnojník sp.
Údolí Oslavky
Šafránka červenožlutá