2. 2. 2018 – houby u Plynostavu

Jehnědka olšová
Jehnědka olšová
Jehnědka olšová
Jehnědka olšová
Jehnědka olšová
Jehnědka olšová
Jehnědka olšová
Jehnědka olšová
Jehnědka olšová
Kornice otrubičnatá
Trepkovitka
Mycelium nějaké dřevokazné houby
Kropilka
Mušlovka plstnatá
Palečka zimní