20. 11. 2023 – houby v rosické Oboře

Čirůvka fialová – jedlá
Penízovka sametonohá – jedlá
Opeňka měnlivá – jedlá
Krásnorůžek lepkavý – nejedlý
Opeňka měnlivá – jedlá
Opeňka měnlivá – jedlá
Límcovka měděnková – jedlá s výhradami
Penízovka sametonohá – jedlá
Šupinovka zhoubná – nejedlá
Strmělka mlženka – jedlá
Penízovka sametonohá – jedlá
Hvězdovka trojitá – nejedlá
Opeňka měnlivá – jedlá
Penízovka sametonohá – jedlá
Krásnorůžek lepkavý – nejedlý
Šupinovka zhoubná – nejedlá
Opeňka měnlivá – jedlá
Penízovka sametonohá – jedlá
Václavka smrková a čirůvka fialová – jedlé
Strmělka mlženka – jedlá