17. 11. 2017 – houby u Velehrádků

Šťavnatka modřínová
Šťavnatka pomrazka
Šťavnatka pomrazka
Slizák lepkavý
Límcovka modrá
Závojenka sp.
Penízovka kuželovitá
Lopatička kyjovitá (Spathularia flavida), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Lopatička kyjovitá (Spathularia flavida), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Lopatička kyjovitá (Spathularia flavida), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Lopatička kyjovitá (Spathularia flavida), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Čirůvka zemní
Ryzec borový
Šťavnatka modřínová