29. 11. 2020 – houby za Trojicí a v rosické Oboře

Hlíva ústřičná – jedlá
Penízovka sametonohá – jedlá
Masenka sp.
Hlíva ústřičná – jedlá
Penízovka sametonohá – jedlá
Mušlovka plstnatá – nejedlá
Penízovka sametonohá – jedlá
Hrotnatečka sp.
Hlíva ústřičná – jedlá
Sklerocia čehosi...
???
Illosporiopsis christiansenii – drobounký askomycet parazitující na lišejnících tvoří cca 1–2 mm velké lehce roztíratelné shluky
Prý snad bílá forma penízovky sametonohé...
Prý snad bílá forma penízovky sametonohé...
Hlíva ústřičná – jedlá
Cladonia sp.
Černorosol borový
Černorosol borový
Penízovka sametonohá – jedlá
Masenka a černorosol