21. 9. 2017 – houby v rosické Oboře

Opeňka měnlivá
Opeňka měnlivá
Dřevokaz rosolovitý
Dřevokaz rosolovitý
Křehutka kuželovitá
Helmovka sp.
Hnojník nasetý
Helmovka sp.
Helmovka sp.
Šupinovka ježatá (Pholiota squarrosoides), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Šupinovka ježatá (Pholiota squarrosoides), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Šupinovka ježatá (Pholiota squarrosoides), Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh
Křehutka kuželovitá
Křehutka kuželovitá
Opeňka měnlivá
Štítovka vrbová
Šupinovka sp.
Trepkovitka sp.
Opeňka měnlivá
Korunokyjka svícnovitá