9. 2. 2019 – Z Vysokých Popovic na Zastávku

Kyj rourkovitý zkroucený
Jehnědka sp.
Kropilka
Pařezník obecný
Kyj rourkovitý zkroucený
Žilnatka oranžová
Pařezník obecný
Rosolovka sp.
Choroš poloplástvový
Kyj rourkovitý zkroucený
Jehnědka sp.
Kyj rourkovitý zkroucený
Černorosol uťatý
Pařezník obecný
Rosolovka sp.