28. 9. 2023 – kolem Ruprechtova

Stroček trubkovitý – jedlý
Trsnateček kosťovitý (Osteina obducta) – Červený seznam, kat. EN = ohrožený druh